Neler Yapıyoruz?

DEHB KoçluğuDEHB Koçluğu

Programın amacı DEHB olan ve yönetim işlevi bozukluğu sunan çocukların eğitim ve yaşamlarında başarılı olmalarını sağlayacak becerilerinin kazandırılmasıdır. DEHB koçluğu programında, DEHB bireyler için hedef belirlemesine, güçlü yanlarını keşfetmelerine, sınırlarını öğrenmelerine, bunları kabul etmelerine, gündelik yaşamlarında daha etkili olmalarını sağlayacak toplumsal becerileri elde etmelerine yardımcı olurlar.

DEHB koçluğu yaşam koçluğu temeline dayanmakla birlikte bazı farklara da yer verir. Örneğin daha yüksek derecede hesap verebilirlik ya da yapıcı beceri ve stratejilere daha çok odaklanmak bu farklardan bazılarıdır.

DEHB Koçları yaşam koçluğunun temel becerileri ile DEHB koçluğunun gereklerini ustaca bir araya getirirler. Böylece DEHB çocukların yaratıcılığı destekler, onların başarılı olmasını sağlayacak beceri ve stratejileri geliştirirler.Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive KoçluğuI- ICF Temel Becerileri: Etik Kurallara ve Mesleki Standartlara Uyma; Koçluk Sözleşmesini Oluşturma

II- Güven Uyandırmak ve İçten Bir İlişki Oluşturmak

III- Etkin Dinleme, Güçlü Sorular; Doğrudan İletişim Kurma

IV- Farkındalık Yaratmak; Eylemler Tasarlamak; Planlama ve Hedef Belirleme; İlerlemeyi Düzenleme ve Hesap verebilirlik

V- Koçluk Sözleşmesini oluşturmak, Uygulama oluşturan beceriler