Neden Sihirli Zeka?

NEDEN SİHİRLİ ZEKA'YA İHTİYACIMIZ VAR?

• •

Dikkat Eksikliği


Dikkat eksikliği bir sorun, bir hastalık, bir maraza olarak düşünülmesinin aksine her insan da farklı yoğunluklarda ortaya çıkabilen bir durumdur. Ve 5 duyu organından (dokunma, koklama, tatma, işitme ve görme ) herhangi birinde ortaya çıkan yetersizlik durumu dikkat eksikliğine sebep olabilmektedir.

Dikkat eksikliğinin belirtileri şunlardır:

*Unutkanlık

*Sorumluluk ve görevlerini sürekli ertelemek ve bunlardan kaçmak

*Konsantrasyon gerektiren işlerde sürekli başarısız olmak

*Oyunlarda sürekli başarısız olmak

*Dalgınlık şeklinde gözlemlenen sakarlıklar ve sık sık hata yapmak

*Dış seslerden veya önemsiz faktörlerden etkilenip asıl meşgul olunan işten kopmak

*bir iş bitmeden (oyun, ödev v.s,) bir diğerine atlamak

Dikkat eksikliği yapılan çalışmalar ile belli oranlarda ortadan kalkabilmektedir.

Dikkat eksikliği için sunulan diğer çözümlerden biri olan ilaç kullanımı ileriki zamanlarda vücutta farklı birçok yan etki meydana getiren bağımlılık haline gelerek etkisini yitiren uyku, iştahsızlık, fiziksel ihtiyaçların seyri gibi birçok olumsuz sonuç doğuran bir yöntemdir.

Biz Sihirli Zeka ekibi olarak dikkat eksikliği problemini farklı metodlar kullanarak en aza indirgemeyi hatta yok etmeyi; bireyin okul, eğitim, aile, sosyal hayat, iş hayatı ve hayatının geri kalan tüm aşamalarında yaşamış olduğu bu problemi çözerek olumlu gelişmeler yaratmayı hedefliyoruz.

Bunun için uyguladığımız metodlarla bu hedefimizi başarıya ulaştırıyoruz !


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuğun aşırı hareketli olmasıyla fark edilen, dikkat eksikliği ve istekleri erteleyememe ile karakterize, genetik olarak geçtiği düşünülen, beynin ön lobunun (frontal lob) farklı çalışması nedeniyle ortaya çıkan nöropsikiyatrik bir bozukluktur.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB), toplumda, okul çağı çocuklarında %3-5 oranında görülmektedir. Kız çocuklarına oranla, erkekler çocuklarda daha sık rastlanmaktadır. Hiperaktivite bozukluğu daha çok erkek çocuklarda görülürken, Dikkat Bozukluğu daha çok kız çocuklarda gözlemlenmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) tanısı,çocukla özel olarak yapılandırılmış bir anamnezle ve tabiki DSM-IV-TR kriterleri temel alınarak konulmaktadır Dikkat Eksikliği. ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB)'nun sadece çocuklukta değil, ergenlik çağındaki bireyler, yetişkin bireylerde de de görülmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB)’ nun türleri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) DEHB' nun üç alt tipi bulunmaktadır.

Kombine DEHB : Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tüm belirtilerini içeren en yaygın DEHB türüdür.

Dikkatsiz DEHB : hiperaktivite bozukluğu olmayan ama konsantrasyon ve dikkat bozukluğu olan DEHB türüdür.

Hiperaktif/Dürtücü DEHB : Dikkat eksikliği/dikkat bozukluğu olmayan DEHB türüdür.

Biz Sihirli Zeka ekibi olarak DEHB’yi bir bozukluk olarak kabul etmemekle birlikte, uyguladığımız metodlarla DEHB ile yaşamanın eğlenceli tarafını vurgulayarak DEHB’li bireylerin daha mutlu, daha yaratıcı, daha verimli, daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor,bireyi DEHB’nin tüm negatif etkilerinden arındırıyor  ve yaşam standartlarını arttırmak için çaba sarfediyoruz.

DEHB’nin bireye verdiği zararları minimuma indirmek, DEHB’li olmayı birey tarafından yönetilebilir ve kontrol altına alınabilir bir duruma getirmek, DEHB’den korkmadan yaşanılabilecek bir hayat sağlamak için çalışıyoruz !

Öğrenme Bozukluğu

Disleksi
Diskalkuli
Dispraksi
Afazi
Disgrafi

Image title
Disleksi (Dyslexia):

Disleksi, öğrenme güçlüğü ailesinin en sık rastlanan bozukluğundan birisidir.

Beynin sol yarım küresindeki dil kullanımıyla ilgili bölümün farklılaşmasıyla ortaya çıkan ve okuma, yazma, telafuz yeteneğinde bozulmalara neden olabilen bir bozukluktur.

Kelimelerin, harflerin, tersten algılanması dolayısıyla okuma, yazma ve hecelemede zaman zaman da konuşmada problemlere rastlanması Disleksinin en belirgin özelliklerindendir.

Disleksi gibi öğrenme güçlüğü ailesinden bir bozukluğa sahip olan kişiler, diğerleri tarafından farklı görüldüğü için dışlanmakta, dalga geçilmekte, onlara göre geride kalmakta , özgüven eksikliği yaşamakta ve bunlardan kaynaklı hayatlarının farklı evrelerinde mutsuz olmaktadırlar.

Biz Sihirli Zeka ekibi olarak öğrenme güçlüğü ailesinin en yaramaz bireyi olan Disleksi ile ilgili problemleri ortadan kaldırmak, disleksi problemi ile karşı karşıya kalmış bireylerin bu problemlerle başa çıkmasını kolaylaştırmayı hedefliyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


SINAV KAYGISI


Ülkemizde küçük yaşlardan itibaren girmeye başladığımız sınavların birer sıralama sınavı olmasından dolayı belli bir puanı alan değil maalesef daha çok soru çözen öğrenciler başarılı sayılmaktadır. Bir öğrencinin daha çok soru çözebilmesinin ilk şartı da bütün soruları okuyabilecek kadar zamanı olması ve okuduğunu hemen anlayabilmesidir. Öğrencilerin okuduklarını anlayabilmesi için geliştirilen en meşhur yöntem İSOAT yöntemidir.

ETKİN OKUMA İ-S-O-A-T

İZLE

Bu adımda yapılması gereken 5 dakikalık bir süre içerisinde konunun ana hatlarını okumak, göz gezdirmektir. Burada önemli olan konunun tamamını değil, başlıklarını, altı çizilen ya da koyu yazılan cümleleri, ana hatları ile okumak resim ya da şemaları gözden geçirmektir.

 SOR

Bu adımda izle basamağında yaptığınız hızlı okuma verilerine dayanarak konuyla ilgili soru oluşturmak temel amaçtır. Anlatılan ya da okunan bir konuyu anlayabilmek için aklınızda sorular oluşturmanız gerekir.

Eğer okuduğunuz metne ilişkin aklınıza soru işaretleri oluşmadıysa yeterince anlayamamışsınız demektir. Bu durumda l.adım olan “izle” basamağına geri dönmelisiniz. Konu başlıkları, benzerlik ve farklılıklar ve konuda geçen tanımlar muhtemel sınav sorularıdır, bu soruları bir kağıda Not almanız yerinde olacaktır. Bu adım yaklaşık 5 dakika sürmelidir.

OKU

Bu adımda bir önceki “sor” basamağında çıkarmış olduğunuz soruların cevaplarını bulmalı ve bir kağıda Not almalısınız. Okumuş olduğunuz konudaki ana fikirlerin, işaret kelimelerin dikkatinizi daha çok çekebilmesi için altını çizin ya da yanlarına bir işaret koyun (küçük bir yıldız, ünlem vb.). Sonuç olarak, her zaman, özetle vb. kelimelerin ardından önemli bir açıklama geleceğini unutmayın. Bu adım çalıştığınız konunun içeriğine göre yaklaşık 20 dakika sürmelidir.

ANLAT

Bu adımda önünüzdeki metne bakmadan “sor” basamağında çıkardığınız sorular ve “oku” basamağında aldığınız Notlara dayanarak konuyu sanki karşınızda sizi dinleyen birileri varmış gibi yüksek sesle anlatın. Öğrenilen bilgilerin yarısından çoğunun ilk bir saatte unutulduğunu göz önüne alırsak “anlat” basamağındaki tekrar, öğrenmenin kalıcı olması için büyük önem taşımaktadır.

TEKRAR

Bu adımda önünüzdeki kitabı ve aldığınız Notları kaldırıp konuyu kendi kendinize anlatmaya çalışın. Unutmayın ki yeterince öğrenmediğiniz bilgileri anlatmanız mümkün değildir. Bu nedenle yapılan tekrarlar varsa, eksiklerinizi görmek ve tamamlamak açısından oldukça önemlidir.OKUDUĞUNU ANLAYAMAMA

Saatlerce ve sayfalarca kitap okuyor ancak okuduğunuz kitabın hiçbir ayrıntısı aklınızda kalmıyor mu? O Halde etkili ve anlayarak okumuyorsunuz demektir. Okuma göz-beyin koordinasyonu ile gerçekleşen bir durumdur. Bu koordinasyonun herhangi basamağında var olan bir olumsuzluk okumayı ve okunmakta olan metnin anlaşılmasını zorlaştırır. Okurken fiziksel olarak en çok çalışan ancak beyne göre daha yavaş çalışan organımız gözlerdir. Beyin ile gözlerimiz arasında ki bu kapasite farklılığı dikkatin dağılmasına ve okunmakta olan metnin daha zor anlaşılmasına neden olur.


KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Konuşma bozuklukları yetişkinlerde ve çocuklarda ayrı ayrı incelenmektedir. Yetişkinlerde konuşma bozukluğu bireyin sözel iletişimde zorluk çekmesine neden olan herhangi bir belirtidir. Bu belirtiler arasında kekeleyerek, hızlı, yavaş, kısık sesli veya takılmalı konuşma vardır. Bunlara ek olarak ağızdan salya akması, kelimelere zor erişme, sesle ilgili kasların aniden kasılması ve sert yüz kasları da belirtiler arasındadır.

Çocuklarda konuşma bozuklukları dil bozukluğu ile karıştırılmaması gereken bir bozukluktur. Eğer çocuk başkalarının söylediklerini anlamakta veya duygularını, düşüncelerini yeterli düzeyde sözel olarak aktarmakta güçlük yaşıyorsa bu bir dil bozukluğudur.  Konuşma bozukluğu ise çocuğun; sorularınıza doğru cevap veriyor; isteklerini,çevresindeki durum veya nesneleri sözel olarak ifade edebiliyor fakat konuşma seslerini doğru ve akıcı bir şekilde üretemiyor olmasından dolayı  aile üyeleri ve/veya yeni tanıştığı kişiler tarafından söylediklerinin çoğunun anlaşılamaması veya yalnızca en yakınındaki kişiler tarafından anlaşılabiliyor olmasıdır.


KONSANTRASYON BOZUKLUĞU & ODAKLANAMAMA

Konsantrasyon; bir konuya zihinsel olarak belli bir süre odaklanabilmeye denir.
Odaklanma ; zihnin diğer her türlü konu ve düşüncelerden arınarak belli bir düşünce veya konuda yoğunlaşması,toplanmasıdır.
Konsantrasyon bozukluğu ise herhangi bir konuyu dinlerken/düşünürken, konuyla alakalı veya alakasız birçok konuşma ve resmin beynimize hücum ederek bizi ana konudan saptırmasıdır. Zihin ilgilenmesi gereken konudan öyle uzaklaşır ki çocukluk anıları bile her meseleye karışır.
‘Başarının ilk kuralı konsantrasyondur.’ William Mahheus
Dolayısıyla odaklanamayan bir zihinden başarı beklenmemelidir. Konsantrasyon bozukluğu&odaklanamama sorunu başarı dışında hayatının her anında bireyi olumsuz yönde etkilemekte sosyal ilişkilerini zayıflatmakta kısaca yaşam kalitesini düşürmektedir. Günümüzde konsantrasyon bozukluğu&odaklanamama sorununa neden olan birçok etmen vardır. Bu etmenler o kadar çok artmıştır ki konsantre olma&odaklanabilme bir lüks haline gelmiştir. Konsantrasyon bozucu bu etmenleri hayatımızdan çıkartmak oldukça zordur. Dolayısıyla bu etmenler ile yaşarken odaklanamama sorununu ortadan kaldırmayı başarmalıyız.
Biz Sihirli Zeka olarak bu etmenlerle birlikte yaşamayı,odaklanabilmeyi ve yaşam kalitenizi arttırmayı hedefliyoruz.

Bize Ulaşın

Koçluk hizmetlerimiz ve size özel eğitimlerimizle ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

İletişim